Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

Leonidas Filippopoulos: Ελληνική οικονομική κρίση:

Leonidas Filippopoulos: Ελληνική οικονομική κρίση:: "http://www.eleftherianews.gr/openpdf.php?p_id=37"

Ελληνική οικονομική κρίση:

Παιχνίδια κερδο-(καιρο)σκόπων στην πλάτη μας

Ας είμαστε σαφείς: Τα δημόσια οικονομικά στην Ελλάδα είναι χά-
λια! Σοβαρά θέματα, όπως η κυριαρχία και η σταθερότητα, βρί-
σκονται σε κίνδυνο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής του
κ. Αλογοσκούφη όταν ανέλαβαν την εξουσία το 2004 και μας οδή-
γησαν στην απογραφή και στη συνέχεια στο ξεχαρβάλωμα της χώ-
ρας. Στατιστικά στοιχεία έχουν παραποιηθεί. Ο απερίσκεπτος δανει-
σμός ήταν ο κανόνας.
Παρ’ όλα αυτά η κρίση είναι διαχειρίσιμη. Kαι η Ευρώπη έστει-
λε σαφές μήνυμα ότι θα φροντίσει για τα του οίκου της, χωρίς βοή-
θεια από την Κίνα, την Αμερική ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Διαβάζοντας τους «Financial Times» παρατήρησα ότι χαρακτη-
ρίζουν την Ελλάδα ως σάκο του μποξ της Wall Street. Ακόμα λένε
ότι η Wall Street λατρεύει τα πάρτι με Pi ata: Διαλέγει μια εταιρεία
ή χώρα, καθιστώντας την… Pi ata, όπως στο μεξικάνικο παι-
δικό παιχνίδι που χτυπούν έναν παραγεμισμένο σάκο με καραμέ-
λες, προκειμένου με χτυπήματα να τον σπάσουν και να πάρουν τις
καραμέλες. Αντίθετα όμως με το παιδικό παιχνίδι, η Wall Street
Pi ata για τους τραπεζίτες είναι γεμάτη με χρήματα αντί για γλυ-
κά. Βλέπουμε αυτό το παιχνίδι που παίζεται σήμερα, με την Ελ-
λάδα ως… Pi ata. Οι επενδυτές προσπαθούν να καταλάβουν γιατί
τα χαρτοφυλάκιά τους έχουν μειωθεί για δεύτερη φορά μέσα σε
πέντε χρόνια και προσπαθούν να γίνουν εμπειρογνώμονες στην φο-
ρολογική πολιτική της Ελλάδας.
Μια ματιά στο πάρτι της Wall Street Pi ata μπορεί να κάνει τα
πράγματα πιο σαφή:
Οταν στη δεκαετία του 1990, η αγορά των CDS (credit default
swaps= ανταλλαγές κινδύνου πιστωτικής αθέτησης) ξεκίνησε με τα
golden boys παραμελώντας την έννοια της ασφάλειας και ενστερ-
νιζόμενη τη λογική ότι καθένας θα μπορούσε να στοιχηματίσει σε οτι-
δήποτε, δημιούργησε μια διεστραμμένη επιθυμία για την απο-
τυχία των εταιρειών και των χωρών δίνοντας στη Wall Street τε-
ράστια κίνητρα για να δημιουργήσουν μια σύγχρονη ελληνική οι-
κονομική τραγωδία.
Γι’ αυτό ο Γιώργος Παπανδρέου ζήτησε μια μετρημένη αντίδραση
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τους κερδοσκόπους -οι
οποίοι επιδιώκουν αστάθεια, ακόμη και τον πανικό, προκειμένου
να κάνουν το παιχνίδι τους κερδοφόρο-, καθώς και την τεχνογνω-
σία και όχι την επίβλεψη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δη-
λαδή να σταματήσουν οι ρυθμιστικές αρχές να αγνοούν το
Pi ata πάρτι που έχει στηθεί και να ξεκινήσουν την επίβλεψη όχι
πάνω στην Ελλάδα, αλλά πάνω στους κερδοσκόπους. Γνωρίζουμε
ότι εύκολα θα θεωρηθεί ότι η Ελλάδα είναι πηγή όλων των δει-
νών, ιδιαίτερα αν δεν εφαρμόσουμε κατά γράμμα το πρόγραμμά
μας. Σήμερα λοιπόν, χρειάζεται να φιλοτιμηθούμε και να ανταποκρι-
θούμε στην εμπιστοσύνη που μας δείχνει ξανά η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Δοκιμάζεται όμως και η βούληση της Ενωσης να αντιμετωπίσει τις
διεθνείς αγορές. Αίσθησή μου είναι ότι η σημερινή Ευρώπη δεν
έχει ακόμη κατανοήσει τη δύναμή της. Τη δύναμή της να διαμορφώ-
σει πολιτικές και ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν τις ασθένειες των
διεθνών αγορών, παρά την περσινή κρίση.
Και όπως είπε ο πρωθυπουργός, στην Ευρωπαϊκή
Ενωση υπήρξαν πολλοί που έθεσαν επιτέλους το θέμα των ανα-
γκαίων ρυθμίσεων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην
κερδοσκοπία, στις εταιρείες αξιολόγησης, στους φορολογικούς
παραδείσους, τα λεγόμενα «hedge funds». Αλλά, επειδή δεν
ζούμε σε «κοινωνία αγγέλων» θα απαιτηθεί η συστράτευση ολό-
κληρης της ελληνικής κοινωνίας προκειμένου το πρόγραμμα στα-
θερότητας να επιτευχθεί.
Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να συστρατευθούμε όλοι,
για να επανέλθει η οικονομία σε νέους ρυθμούς ανάπτυξης.
Αρκεί όλοι να κατανοήσουμε την αναγκαιότητα των εξαγγελθέντων οι-
κονομικών μέτρων.


http://www.eleftherianews.gr/openpdf.php?p_id=37